Certifierat

OMØ A/S är ISO 9001, 14001 och 45001 och Puro

Vi arbetar seriöst med miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

För att säkerställa att vi fortsätter fokusera på dessa områden har vi valt att etablera operativsystem i enlighet med internationella standarder:

  • ISO 9001, kvalitet
  • ISO 14001, extern miljö och
  • ISO 45001, arbetsmiljö

Vi har samlat våra system i ett system som heter QHSE, vilket årligen certifieras av det danska institutet för certifiering.

Se vår QHSE-policy här (Pdf)

Alla våra tjänster och arbetsprocesser omfattas av systemet. För våra kunder och oss innebär detta:

  • Inga förseningar i produktionen eftersom alla arbetsprocesser är grundligt genomarbetade.  Därför riskerar du inte att arbetet måste stoppas mitt i processen
  • Alla miljöhänsyn har beaktats och du kan vara säker på att du inte kommer få obehagliga "överraskningar" senare
  • Kvaliteten är förstklassig. Vi fokuserar extra på att se till att alla arbete är i ordning när vi levererar dem. Förutom att vara ett slöseri med resurser för ALLA parter är det en av de största miljöbelastningarna att behöva göra om ett arbete!
  • Du får inga problem med miljömyndigheter (miljökontroll, arbetsmiljö och hälsa). Vi är håller oss uppdaterade med och följer ALLA gällande miljöregler, både när det gäller recensioner och regler från offentliga myndigheter och arbetsmiljöinstanser

PUFO-godkendelser:

Godkendelse (Pdf)

Følgebrev (Pdf)

ISO-certifikater:

Danska:

Svenska: 

Engelsk: