UHP Spolning

Den utrustning som används för vanlig ultrahögtrycksspolning är vanligtvis på upp till 1 500 bar. Vår utrustning som används för spolning av betong/vägg är vanligtvis på 3 000 bar

Kraftverk/förbränningspannor:

 • Pannrum med murverk
 • Överhettare/Ekonomiserare med täta rörbuntar eller mycket stora buntar
 • Slaggmatare/renderare
 • Skrubbar och tankar
 • Förångare och annat

Industri:

 • Olje-/kemitankar
 • Annat relevant

Utrustning:

 • Spolpumpar upp till 1 500 bar och upp till 267 liter/min
 • Spolningsrobotar
 • Spolningsriggar
 • Olika utrustning som Aquamat, BJV och rotormunstycken
 • Olika pumpar med lyfthöjd på upp till 65 m

UHP-spolningen planeras i samarbete med kunden i förhållande till den enskilda uppgiften och utförs försiktigt med hjälp av specialutrustning som valts med hänsyn till pannans utformning och åtkomstförhållanden

Kontrollmetoder:

Visuell granskning

Möjlighet till fotodokumentation (före/efter)

Vattenrengöring:

 • Reprotex vattenreningsverk för minimal vattenförbrukning
 • Denna anläggning kombineras vanligtvis med dränerings-/slambehållare