Sprängningsrengöring

Sprängningsrengöring on- och offline med dynamit är en kontrollerad sprängning för att avlägsna fast slagg på murverk och rörväggar

Online-metoden kan användas upp till 1 200-1 300 oC.

Användningsområden

Metoden är särskilt lämplig för:

 • Kraftverk
 • Förbränningspannor
 • Pannor i pappersindustrin
 • Överhettare
 • Ekonomiserare
 • Luft- och elektriska filter på avfallspannor
 • Pannrum
 • Annan tung industri

Prestanda

Sprängningen planeras i samarbete med kunden i förhållande till den enskilda pannan och utförs försiktigt och med specialutrustning som väljs med hänsyn till pannans utformning och åtkomstförhållanden.

Resultat

Murverk och rörväggar är fria från bränd slagg, efterföljande rengöring med sandblästring kan rengöra väggar helt.

Kontrollmetoder

 • Visuell granskning
 • Möjlighet att utarbeta en sprängningsrapport
 • Möjlighet till fotodokumentation (före/efter)