Reningsstandarder

OMØ specialiserar sig på pannrengöring. Beroende på behov används olika rengöringsstandarder enskilt eller i kombination med andra

OMØ har utvecklat olika blästringsstandarder för pannrengöring.

OMØ Pannrengöringsstandarder (OBCS) beskriver vilken nivå ytorna kommer att ha och i vilket område av pannan de olika blästringsnivåerna används.

Nivån bestäms utifrån vilket behov du har och om det t.ex. är till för:

  • Visuell inspektion
  • Tjockleksmätning
  • Reparationsarbete

OMØ har lång erfarenhet av både grill-, cfb- och bfb-pannor och kan ge råd om planering av revisioner så att revisionstiden minimeras. 

Du kan ladda ner rengöringsstandarderna i PDF-format här

BCS nr. 1 OMØ Boiler cleaning standard. High
BCS nr. 2 OMØ Boiler cleaning standard. Medium
BCS nr. 3 OMØ Boiler cleaning standard. Low
BCS nr. 4 OMØ Boiler cleaning standard - Cleaning inconell
BCS nr. 5 OMØ Boiler cleaning standard - Cleaning before inconell welding