Pannrengöring

OMØ specialiserar sig på pannrengöring och är verksamma i hela Danmark, Sverige och Norge.

Vi utför pannrengöring som blästringsrengöring, torr med sand - med och utan rörlig ventilation (OMØ Sug), sprängning on- och offline, byggnadsställningar, avfallshantering, mammutsugning etc.

Vi har många års erfarenhet av alla typer av pannkonstruktioner och har lång erfarenhet av rådgivning och planering av granskningar så att driftstiden kan optimeras.

Du får bl.a:

 • Samarbeta med underleverantörer om de tjänster du behöver i samband med leveransen
 • Erfarna operatörer, alltid en förman närvarande vid varje skift
 • Pågående information om framsteg
 • Sprängningsrengöring, online
 • Rengöring av pannor och överhettare
 • Konkurrenskraftiga priser
 • 24 timmars drift

Vi följer alla kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöregler enligt ledningssystemen:

ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 Certifierad

Andra tjänster

Vi utför även många andra arbeten på avfalls- och kraftvärmeverk:

 • Flakelining och keramiska beläggningar i påsfilter och rökgaskanaler
 • Blästringsrengöring av glasfiber-Quench-tankar
 • Blästringsrengöring med torris av gasväxlare, hydrerade skalningssystem och andra delar av rökrengöring
 • Spolning och blästringsrengöring med torris av värmeväxlare
 • Spolnings- och sugarbeten

Vi är kända för vår flexibilitet och våra mycket erfarna operatörer.

Vi kan sätta igång var som helst i Danmark inom 8 timmar och inom 24 timmar i Sverige och Norge.

Vår utrustning finns på förvaringsplatser på många platser i Norden, vilket säkerställer möjligheten till en snabb och effektiv uppstart.