Rostgrad (korrosionsgrad)

Rostgrader är ett uttryck för i vilken omfattning det finns glödskal på ett ämne

Värdering av rustgrader ingår som en viktig förutsättning vid bedömning av rengöringsformen och omfattningen av en stålyta innan den korrosionsskyddas. En noggrann och korrekt värdering är en förutsättning för lång hållbarhet.

i enlighet med ISO 8501-1 delas rostgrader från A till D:

A:
Stålytan är helt övertäckt av fastsittande glödskal och i stort sett utan rost

B: Stålytan som har börjat att rosta, och från vilken glödskalen har börjat att skala av

C: Stålytan där glödskalen har rostat bort, men där gropfrätning inte i väsentlig grad är synlig

D: Stålytan där glödskalen har rostat bort och gropfrätning är synlig med blotta ögat.

Rustgrader