Korrosionskategorier enligt ISO 12944-5

Var uppmärksam på att dina stålämnen skall behandlas efter korrekt korrosionskategori

Det är krav på livslängd i en konkret miljö som är avgörande för val av den korrosionskategori en given stålkonstruktion skall behandlas efter:

  • Stålkonstruktioner skall användas/placeras under olika klimatiska faktorer
  • Låga korrosionskategorier i skyddade miljöer t.ex. inomhus användning
  • Höga korrosionskategorier i utsatta och kustnära omgivningar

Stålkonstruktioner skall användas/placeras under olika klimatiska faktorer:

  • Låga korrosionskategorier i skyddade miljöer, t.ex. inomhus användning
  • Höga korrosionskategorier i utsatta och kustnära omgivningar

Korrosionskategorier delas upp i 6 olika kategorier enligt ISO 12944-5, efter deras användningsområde:

Kategori Utomhus Inomhus
C1: Mycket låg   Uppvärmda byggnader med produktion, exempelvis kontor, affärer, skolor, hotell och liknande
C2: Låg Omgivningar med låg föroreningsnivå. Huvudsakligen lantliga omgivningar Ouppvärmda byggnader där det kan förekomma kondens. Exempelvis lagerhallar, depåer, idrottshallar och liknande
C3: Medium Stads och industri omgivningar med moderat svaveldioxidförorening. Kustnära områden med lågt saltinnehåll Produktionsområden med hög fuktighet och en vis luftförorening. Exempelvis industrianläggningar, tvätterier, bryggerier, livsmedelproduktion och liknande
C4: Hög Industriområden och kustnära områden med moderat saltinnehåll Kemisk industri, skepps- och båtvarv
C5I: Mycket hög Industriområden med hög fuktighet och aggressiva miljöer Byggnader och områden med så gott som permanent kondens och med en hög föroreningsbelastning
C5M: Maritim Kustomgivningar och off-shore anläggningar med högt saltinnehåll Byggnader och områden med hög grad av kondens och med en hög belastning från föroreningar