Flake Lining

Ett förebyggande ytbehandlingsskydd som kan spara underhållskostnader

Flake Lining är ett ytbehandlingsskydd som består av glasförstärkt vinylester. Materialet har en mycket hög kemisk beständighet och kan bl.a. motstå kondensering av svavelsyra i rökgaser. 

OMØ har flera typer av vinylester-produkter. Den lämpliga produkten och behandlingen väljs utifrån:

  • Rökgasanalys
  • Temperatur
  • Material
  • Konstruktion 

Flake Lining tål temperaturer upp till 180 °C torr luft under permanent belastning

Att utföra en Flake Lining med lång livslängd kräver en noggrann och grundlig förbehandling med flera kontrollmätningar under arbetets gång. Behandlingen avslutas med en 100 % porsökning av ytan för att säkerställa att den är helt tät.

Flake Lining kan göras på stål och betong och kan t.ex. användas för:

  • Rökgaskanaler
  • Sugfläkthus och hjul
  • Påsfilter
  • Betongtankar och betongrännor i en rökgasbyggnad 
  • Ståltankar och behållare med frätande innehåll
  • Absorption på kraftverk

Under behandlingen använder vi stark ventilation med hjälp av OMØ Sug. Det betyder att vi kan sandblästra helt utan att använda vatten. Detta säkerställer en helt torr yta före applicering. Samtidigt används OMØ Sug för att ventilera bort lösningsmedel så att bästa möjliga arbetsmiljö uppnås.

Nästan alla anläggningar har korrosionsproblem.  Många svetsar in nya plattor varje år, med efterföljande kostnader för bl.a. isolering, byggnadsställningar, smide och svetsning. Alternativt kan en förebyggande lösning väljas och därmed undviks det pågående underhållsarbetet.

Flake Lining är en riktigt bra investering. I de allra flesta fall varar ytskyddet i mer än tio år. Vi kan även kombinera Flake Lining med keramiska beläggningar, vilket är lämpligt för områden med kraftig erosion.

Vi kommer gärna till er och ger råd om hur och vilken typ av behandling som kan utföras hos er. Vi tillhandahåller även gärna ett fast pris, så du har möjlighet att planera och budgetera dina reparationer.