Blästringsrengöring

Blästringsrengöring är ofta en bra lösning vid förbehandling av en yta som ska efterbehandlas. Det är en mekanisk process där ett blästringsmedel passerar genom ett munstycke med hjälp av lufttryck. Processen kan ske med eller utan vatten. Processen kan även göras med många olika typer av blästringsmedel.

Trycket, den manuella hanteringen och blästringsmedlet är avgörande för resultatet av blästringsrengöringen.

I samband med korrosionsskydd gäller särskilda krav på rengöringsformen.

På OMØ arbetar vi med många olika typer av blästringsrengöring, från den mycket skonsamma behandlingen som bara tar bort ytsmuts till den hårda metoden som kan ta bort hårt bränt material i t.ex. en förbränningsugn. Vi gör alltid en grundlig utvärdering av en aktuell uppgift innan vi tillsammans med kunden, eller deras rådgivare, bestämmer vilken typ av blästringsrengöring som är mest lämplig.

Grundlig och noggrann förberedelse före rengöring är den första och nödvändiga förutsättningen för en lång och stabil hållbarhet.