Ragnar Sellberg Foundation

Ragnar Sellberg Foundation grundades 1991. Vi strävar efter att främja forskning, utveckling, spridning och kunskap om avfall genom ekonomiska bidrag

Ragnar Sellberg Foundation stöder utveckling och forskning för en hållbar framtid. Stiftelsen stöder utvalda projekt inom avfallshantering och återvinning. Anslagen inkluderar enkla förfrågningar som examensuppgifter eller specialprojekt av olika slag, samt mer detaljerat arbete. Detta kan t.ex. ingå i ett doktorandarbete. Styrelsen prioriterar ansökningar där vägledning ar säkerställd. Doktorander får även möjlighet att bygga värdefulla kontakter inom Ragn-Sells olika områden. Här diskuteras deras forskning med branschspecialister som har tillgång till kundens nätverk och för att skapa kontakter i branschen och samhället.