Historien om Ragn-Sells AB

Kretsloppsfilosofi och kunskap om miljöskydd blir alltmer framträdande, detta ställer krav på vår organisation. Från att bara vara transportörer har vi utvecklats till konsulter, konceptutvecklare och tillverkare av sekundära råvaror

Början på det som idag är Ragn-Sells kan spåras tillbaka till 1881 när Amandus Zakarias Leonard Sellberg startade "Sellbergs Ridning" i Stockholm. Amandus Zakarias Leonard Sellberg gifte sig senare med Axelia Häggberg, som bodde på Väderholmens gård i Sollentuna, där Ragn-Sells huvudkontor nu ligger. Tillsammans fick de en son Ragnar.

Början på avfallshantering

År 1928 började Amandus och Julias son, Ragnar Sellberg, samla in avfall, en verksamhet som familjen Sellberg har utvecklat över generationer. När Ragnar levererade mjölk till kunderna i staden kom han på idén att ta med sig avfallet från staden till gården och hantera det där. En tjänst som folk uppskattade. Sagt och gjort, Väderholmen blev Sveriges första version av en återvinningsstation.

Grundidén och visionen var: att göra landet till en bättre plats för framtida generationer. Ragnar fortsätter att utveckla verksamheten och 1933 blir han VD för AZ Sellbergs Åkeri. Vid denna tidpunkt har företaget cirka 100 hästar. Under de kommande åren byts många av hästarna ut till förmån för ny teknik, nämligen bilar.

Verksamheten har drivits från gården i flera generationer och alla har bidragit och hjälpt så långt de kunnat.

Efter en generationsväxling på 1960-talet säljs AZ Sellbergs Directory.

Efter en tid lämnar Ragnar posten som VD och engagerar sig i sitt nya företag AB North Trim. Företaget växer snabbt och blir ett av de ledande företagen inom avfallsåtervinning. 1968 bytte båda företagen namn till Ragn-Sells AB. Ragnar fortsätter att utveckla svensk återvinning och är en aktiv miljödebattör fram till sin död 1995.

Under tredje generationen tillträder Erik Sellberg som VD 2008. Både före och efter detta har Ragn-Sells AB expanderat och startat verksamhet i flera länder; Norge, Estland, Danmark. Idag är Lars Lindén VD.

Kretsloppsfilosofi och kunskap om miljöskydd blir alltmer framträdande, detta ställer krav på vår organisation. Från att bara vara transportörer har vi utvecklats till konsulter, konceptutvecklare och tillverkare av sekundära råvaror.

Början på det som idag är Ragn-Sells kan spåras tillbaka till 1881 när Amandus Zakarias Leonard Sellberg startade "Sellbergs Ridning" i Stockholm. Amandus Zakarias Leonard Sellberg gifte sig senare med Axelia Häggberg, som bodde på Väderholmens gård i Sollentuna, där Ragn-Sells huvudkontor nu ligger. Tillsammans fick de en son Ragnar.

Början på avfallshantering

År 1928 började Amandus och Julias son, Ragnar Sellberg, samla in avfall, en verksamhet som familjen Sellberg har utvecklat över generationer. När Ragnar levererade mjölk till kunderna i staden kom han på idén att ta med sig avfallet från staden till gården och hantera det där. En tjänst som folk uppskattade. Sagt och gjort, Väderholmen blev Sveriges första version av en återvinningsstation.

Grundidén och visionen var: att göra landet till en bättre plats för framtida generationer. Ragnar fortsätter att utveckla verksamheten och 1933 blir han VD för AZ Sellbergs Åkeri. Vid denna tidpunkt har företaget cirka 100 hästar. Under de kommande åren byts många av hästarna ut till förmån för ny teknik, nämligen bilar.

Verksamheten har drivits från gården i flera generationer och alla har bidragit och hjälpt så långt de kunnat.

Efter en generationsväxling på 1960-talet säljs AZ Sellbergs Directory.

Efter en tid lämnar Ragnar posten som VD och engagerar sig i sitt nya företag AB North Trim. Företaget växer snabbt och blir ett av de ledande företagen inom avfallsåtervinning. 1968 bytte båda företagen namn till Ragn-Sells AB. Ragnar fortsätter att utveckla svensk återvinning och är en aktiv miljödebattör fram till sin död 1995.

Under tredje generationen tillträder Erik Sellberg som VD 2008. Både före och efter detta har Ragn-Sells AB expanderat och startat verksamhet i flera länder; Norge, Estland, Danmark. Idag är Lars Lindén VD.