Om Ragn-Sells Danmark

År 2019 blev OMØ A/S en del av Ragn-Sells Danmark som ett 100 % ägt dotterbolag

Ragn-Sells samlar in, sorterar och behandlar avfall för återvinning och återvinning. Vi täcker hela Danmark med hjälp av våra avdelningar och partner.

Ragn-Sells är ett levande bevis på att vård av marken och goda affärer går hand i hand. Det här är vår vision och den går tillbaka till den tid då företaget först såg dagens ljus. Vår vision stöder vår syn på och inte minst behovet av att samhället övergår till en cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells Danmark är en del av den svenska familjeägda Ragn-Sells-koncernen. Vi är en av de ledande aktörerna inom avfall i Skandinavien och har cirka 2 300 anställda som samlar in, transporterar, bearbetar och förädlar alla typer av avfall och restprodukter för ett stort antal offentliga och privata företagskunder.

Ragn-Sells-koncernen, med huvudkontor i Stockholm, bedriver miljöverksamhet i följande länder: Sverige, Norge, Estland och Danmark.

Ragn-Sells Danmark är specialiserat på miljövänliga lösningar inom avfall och återvinning och är både miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO-standarderna. Du hittar våra miljö- och kvalitetspolicyer, målsättningar och mål på anslagstavlan vid alla anläggningar samt på intranätet.

Med egna sorteringsanläggningar och genom den delägda samarbetspartnern MiljøLogistik A/S med tillhörande aktieägare erbjuder Ragn-Sells sina lösningar lokalt och rikstäckande.