Historia

OMØ A/S är ett tillväxtorienterat, modernt och innovativt företag som startade 1948

Vi grundades 1948 i OMØgade på Østerbro i Köpenhamn. Gatan kom därmed att ge företaget sitt namn, som nu i tredje generationen erbjuder ytbehandling.

OMØ fokuserar på marknaden för projekt- och entreprenörsuppgifter i samband med industriell ytbehandling.

På denna marknad är OMØ genom hög professionell kompetens, trovärdighet, effektivitet och flexibilitet den ledande skandinaviska partnern och leverantören för att möta våra kunders behov.

OMØs viktigaste uppgift är att utföra och hantera avtalsuppgifter i samband med industriell ytbehandling med hög professionell kompetens.