GDPR

OMØ respekterar våra kunders och anställdas integritet och strävar efter att säkerställa en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter

Våra riktlinjer för dataskydd

Arbete som utförs av OMØ sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. I EU/EES gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning är OMØ eller de företag som ingår i Ragn-Sells-koncernen som är registeransvariga ansvariga för behandlingen av ​​din personliga information i enlighet med det som anges nedan.

Vilka typer av personlig information samlar vi in?

Med personuppgifter avses information som kan kopplas direkt eller indirekt till dig som individ. Exempel på sådan information är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Behandling av personuppgifter avser all verksamhet som utförs på personuppgifter, såsom insamling, inspelning och lagring.

Personuppgifter får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och kommer inte att säljas till tredje part.

OMØ behandlar personlig information som du har uppgett till oss i syfte att hantera förfrågningar och eventuella avtal och för att tillhandahålla information och service i samband med detta, t.ex. förfrågningar om tjänster, prisförfrågningar eller prenumerationer på våra nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan även användas för marknadsföring och uppföljning samt för försäljning och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill få marknadsföring och/eller erbjudanden ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Säkerhet för skydd av personuppgifter

OMØ säkerställer en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och har för detta ändamål implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust, ändring och obehörig åtkomst.

Kundregister

Flera av våra koncernföretag har tillgång till vårt delade kundregister. Syftet med registret är att hantera våra kundrelationer på bästa möjliga sätt och att samordna de tjänster och råd som företagen i gruppen erbjuder.

Våra företagsregister innehåller information om varje kund, t.ex. företagsnamn, adress, information om kundens kontaktpersoner samt information om vilket koncernföretag företagskunden är kund hos och vilka tjänster och produkter de har kontrakt för. För privatpersoner lagrar vi den kontaktinformation som krävs för att tillhandahålla och samla in betalning för en köpt tjänst.

Dina dataskyddsrättigheter

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter har du rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig för att:

  • korrigera felaktig personlig information
  • begära att OMØ upphör att behandla eller radera dina personuppgifter,
  • dra tillbaka tillstånd för vissa typer av behandling (där samtycke har erhållits)
  • begära att behandlingen av ​​din personliga information begränsas,
  • utöva din rätt till dataportabilitet
  • protestera mot behandlingen av ​​dina personuppgifter.

I dessa fall ber vi dig kontakta OMØs lokala kundtjänst. I vissa fall kanske vi inte kan uppfylla en begäran, t.ex. en begäran om radering eller begränsning i fall där vi har en laglig skyldighet att lagra informationen eller behovet av att skydda våra juridiska intressen. Vi kan begära ytterligare information från dig, om detta är nödvändigt, för att verifiera att begäran kommer från dig och inte från en annan person som försöker komma åt eller få kontroll över dina personuppgifter. Om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning kan du skicka ett klagomål direkt till oss eller till Dataskyddsmyndigheten.

Cookies

Vi använder cookies för att övervaka hur besökare använder vår webbplats och för att identifiera återkommande besökare. Cookies är små filer som skickas av en webbplats till användarens (besökarens) webbläsare för att öka funktionaliteten, övervaka användningen av ​​webbplatsen eller för andra ändamål. Du kan konfigurera din webbläsare så att den avvisar cookies som lagras på din hårddisk. Om du vill göra detta, se användarvägledningen för din webbläsare. 

Information om cookies på ragnsells.dk: https://www.ragnsells.dk/kundeservice/cookies/

Hur länge behåller vi informationen?

Vi tar bort din personliga information när den inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka den lagrats, förutsatt att Ragn-Sells inte behöver lagra informationen för att uppfylla en lagstiftad skyldighet eller en offentlig reglering, beslut, begäran eller riktlinje. När det gäller information för fakturering och betalningsändamål lagrar vi t.ex. information såsom källhandlingar eller i syfte att försvara våra intressen i upp till tio år efter det att uppgifterna skapades eller så länge en konflikt kan bli aktuell. Vi lagrar personlig information i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor: post@omoe.dk