Kedelrensning

OMØ er specialiserede i kedelrensning og kommer overalt i Danmark, Sverige og Norge

Vi udfører kedelrensning som blæserensning, tørt med sand - med og uden mobil ventilation (OMØ Sugeren), on- og offline sprængninger, stillads, affaldshåndtering, mammutsugning m.m.

Vi har mange års erfaring med alle typer kedelkonstruktioner og har stor erfaring i rådgivning om og planlægning af revisioner således, at nede tiden kan optimeres.

Du får bl.a.:

 • Samarbejde med underentreprenører om de ydelser, du har behov for i forbindelse med leverancen
 • Erfarne operatøre, altid en formand på pr skift
 • Løbende orientering om fremdriften
 • Sprængningsrensning, online
 • Afrensning af kedler og overhedere
 • Konkurrencedygtige priser
 • 24 timers drift

Vi efterlever alle kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøregler med styringssystemerne:

ISO 9001, ISO 14001og ISO 45001 Præcertificeret i henhold til Sellihca by Achilles

Andre ydelser

Vi udfører også mange andre opgaver på Affalds- og Kraft-varmeværker:

 • Flake Lining og keramiske belægninger i posefiltre og røggaskanaler
 • Blæserensning af glasfiber-Quench tanke
 • Blæserensning med tøris af gasvekslere, hydratskalkanlæg samt øvrige dele i røgrens
 • Spuling og blæserensning med tøris af varmevekslere
 • Spule- og sugeopgaver

Vi er kendt for en høj grad af fleksibilitet og meget erfarne operatører.

Vi kan være igang overalt i Danmark indenfor 8 timer og indenfor 24 timer i Sverige og Norge.

Vores udstyr er placeret på lagerpladser mange steder i Norden, hvilket sikrer mulighed for en hurtig og effektiv opstart.