Rustgrader (korrosionsgrad)

Rustgrader er et udtryk for i hvilket omfang korrosion er fremskredet

Vurdering af rustgrader indgår som en vigtig forudsætning ved bedømmelse af afrensningsform og omfang af en ståloverflade inden den korrosionsbeskyttes. En grundig og korrekt vurdering er en forudsætning for en lang holdbarhed. 

henhold til standard ISO 8501-1 opdeles rustgrader fra A til D:

A:
Ståloverflade helt dækket af fastsiddende glødeskal og stort set uden rust

B: Ståloverflade, som er begyndt at ruste, og fra hvilken glødeskallen er begyndt at skalle af

C: Ståloverflade, hvor glødeskallen er rustet bort, men hvor grubetæring ikke i væsentlig grad er synlig

D: Ståloverflade, hvor glødeskallen er rustet bort og grubetæring er synlig med det blotte øje.

Rustgrader