Korrosionskategorier iflg. ISO 12944-5

Vær opmærksom på at dit stålemne skal behandles til den korrekte korrosionskategori

Det er krav til levetid i et konkret miljø, der er afgørende for valg af den korrosionskategori en given stålkonstruktion skal behandles til.

Stålkonstruktioner skal anvendes/placeres under forskellige klimatiske forhold:

  • Lave korrosionskategorier til beskyttede miljøer eks. indendørs anvendelse
  • Høje korrosionskategorier til udsatte og kystnærre omgivelser

Korrosionskategorier opdeles i 6 forskellige kategorier i henhold til ISO 12944-5 ud fra deres anvendelsesområde: 

 Kategori

Udendørs

Indendørs

C1: Meget lav

 

Opvarmede bygninger med produktion, eksempelvis kontorer, forretninger, skoler, hoteller og lignende
 

C2: Lav

Omgivelser med et lavt forureningsniveau. Hovedsageligt landlige omgivelser

Uopvarmede bygninger hvor der kan forekomme kondens. Eksempelvis lagerhaller, depoter, sportshaller og lignende
 

C3: Medium

By og industri omgivelser med moderat svovldioxid forurening. Kystnære områder med lavt saltindhold

Produktionsområder med høj fugtighed og en vis luftforurening. Eksempelvis industrianlæg, vaskerier, bryggerier, levnedsmiddelproduktion og lignende
 

C4: Høj

Industriområder og kystnære områder med moderat saltindhold

Kemisk industri, skibs- og bådværfter
 

C5I: Meget høj

Industriområder med høj fugtighed og aggresivt miljø

Bygninger og områder med så godt som permanent kondens og med en høj forureningsbelastning
 

C5M: Maritim

Kystomgivelser og off-shore anlæg med højt saltindhold

Bygninger og områder med høj grad af kondens og med en høj belastning fra forurening