Korrosionskategorier iflg. ISO 12944-5

Vær opmærksom på at dit stålemne skal behandles til den korrekte korrosionskategori

Det er krav til levetid i et konkret miljø, der er afgørende for valg af den korrosionskategori en given stålkonstruktion skal behandles til.

Stålkonstruktioner skal anvendes/placeres under forskellige klimatiske forhold:

  • Lave korrosionskategorier til beskyttede miljøer eks. indendørs anvendelse
  • Høje korrosionskategorier til udsatte og kystnærre omgivelser

Korrosionskategorier opdeles i 6 forskellige kategorier i henhold til ISO 12944-5 ud fra deres anvendelsesområde: 

Kategori Udendørs Indendørs
C1: Meget lav   Opvarmede bygninger med produktion, eksempelvis kontorer, forretninger, skoler, hoteller og lignende
C2: Lav Omgivelser med et lavt forureningsniveau. Hovedsageligt landlige omgivelser Uopvarmede bygninger hvor der kan forekomme kondens. Eksempelvis lagerhaller, depoter, sportshaller og lignende
C3: Medium By og industri omgivelser med moderat svovldioxid forurening. Kystnære områder med lavt saltindhold Produktionsområder med høj fugtighed og en vis luftforurening. Eksempelvis industrianlæg, vaskerier, bryggerier, levnedsmiddelproduktion og lignende
C4: Høj Industriområder og kystnære områder med moderat saltindhold Kemisk industri, skibs- og bådværfter
C5I: Meget høj Industriområder med høj fugtighed og aggresivt miljø Bygninger og områder med så godt som permanent kondens og med en høj forureningsbelastning
C5M: Maritim Kystomgivelser og off-shore anlæg med højt saltindhold Bygninger og områder med høj grad af kondens og med en høj belastning fra forurening