Flake Lining

En forebyggende overfladebeskyttelse, der kan spare vedligeholdelsesudgifter

Flake Lining er en overfladebeskyttelse, bestående af glasforstærket vinylester. Materialet har meget høj kemisk resistens og kan bl.a. modstå kondenserende svovlsyre i røggasser. 
OMØ har flere typer vinylester produkter. Det aktuelle produkt og behandling udvælges på baggrund af:

  • Røggasanalyse
  • Temperatur
  • Materiale
  • Konstruktion

Flake Lining kan tåle temperaturer op til 180° tør luft under varig belastning
At udføre en Flake Lining med lang levetid kræver en omhyggelig og grundig forbehandling med flere kontrolmålinger under opgavens forløb. Behandlingen afsluttes med en 100 % poresøgning af overfladen for at sikre, at den er helt tæt.
Flake Lining kan udføres på stål og beton og kan f.eks. anvendes til:

  • Røggaskanaler
  • Sugetræksblæser hus og hjul
  • Posefiltre
  • Beton tanke og beton render i røgrensbygning
  • Ståltanke og beholdere med korrosivt indhold
  • Absorbere på kraftværker

Under behandlingen benytter vi kraftig ventilation ved hjælp af OMØ Sugeren. Det betyder, at vi kan sandblæse helt uden brug af vand. Dette sikrer en helt tør overflade inden applicering. Samtidig benyttes OMØ Sugeren til at bortventilere opløsningsmidler således, at man opnår det bedst mulige arbejdsmiljø.
Så godt som alle anlæg har problemer med korrosion.  Mange svejser årligt nye plader i, med efterfølgende omkostninger til bl.a.: isolering, stillads, smede- og svejsearbejde. Alternativt kan vælges en forebyggende løsning  og dermed undgås de løbende vedligeholdelsesarbejder.

Flake Lining er en rigtig god investering. I langt de fleste tilfælde holder overfladebeskyttelsen i mere end 10 år. Vi kan tillige kombinere Flake Lining med keramiske belægninger, som er hensigtsmæssig ved områder med kraftig errosion.

Vi kommer gerne ud og rådgiver om, hvordan og hvilke type behandling, der kan udføres hos jer. Vi giver også gerne en fast pris, så du har mulighed for at planlægge og budgettere din reparation.