Blæserensning

Blæserensning er ofte en god løsning ved forbehandling af en overflade, der skal efterbehandles

Det er en mekanisk proces, hvor et blæsemiddel ved hjælp af lufttryk føres gennem en dyse. Processen kan foregå med eller uden vandtilsats. Processen kan ligeledes foregå med mange forskellige typer blæsemiddel.

Trykket, den manuelle håndtering og blæsemidlet er afgørende for udfaldet af blæserensningen.

I forbindelse med korrosionsbeskyttelse er der særlige krav til afrensningsformen.

I OMØ opererer vi med mange forskellige typer blæserensning, fra den meget skån- og nænsomme behandling, der kun lige fjerner overfladesnavset, til den hårde metode, der kan fjerne hårdt brændt materiale i eks. en forbrændingskedel. Vi foretager altid en grundig vurdering af en aktuel opgave, inden vi, i samarbejde med kunden eller dennes rådgiver, beslutter hvilken form for blæserensning, der er mest hensigtsmæssig.

Et grundigt og tilbundsgående forarbejde før afrensningen er den første, væsentlige forudsætning for en lang og stabil holdbarhed.