Ventilationsrensning

Effektiv fjernelse af skimmelsvamp, fedt, støv og lignende

Ventilationskanaler kan renses effektivt og med langtidsvarende effekt med nyudviklet metode.

Anvendelsesområder

Ventilationskanalerne i rigtig mange produktionsvirksomheder, kontorejendomme, beboelsesejendomme, fødevarevirksomheder er aldrig blevet renset.

Resultatet kan være fedtede, beskidte og tilstoppede kanaler, og i flere tilfælde skimmelsvampbelægninger inde i kanalerne. Dette kan medføre den modsatte effekt end den, som oprindeligt var formålet med anlægget, nemlig dårligt indeklima. 

Konsekvenserne af dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg kan være:

  • Dårligt indeklima - deraf fysiske gener for brugerne af lokalerne i form af øget risiko for allergi, hovedpine, træthed mm.
  • Forhøjet indhold af CO og støv i luften.
  • Høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for bl.a. skimmelsvamp.
  • Støvet i ventilationskanalerne kan let antændes, og udgør derved en højere brandfare, og risiko for spredning af en evt. opstået brand.
  • Forhøjet elforbrug ved snavsede og tilstoppede ventilationssystemer

Kontrolmetoder

  • Måling af sporer med mycometertest
  • Mulighed for skriftlig dokumentation
  • Mulighed for fotodokumentation (før/efter) 

Udførelse

Behandlingen består af en tør afrensning med CO2, uden konsekvenser for miljø og omgivelser, i modsætning til traditionel afrensning, der ofte foregår med kemikalier.
Selve afrensningen foregår i et lukket system, der sikrer, at afrenset skimmelsvamp og sporer fra disse, opsamles uden kontakt det omgivende miljø, forsegles og destrueres.
Metoden omfatter bl.a. specialudviklede filtre, der er koblet til vores mobile ventilationsanlæg, OMØ-Sugeren. Der skabes et meget kraftigt og styrbart vakuum i det aktuelle område. Dette vakuum sikrer, at luftbåret støv, sporer, bliver renset igenem filtersystemet og opsamlet.

Skimelsvamp, fedt og andet organisk materiale fryses øjeblikkeligt til -79 oC. Partiklerne krakelerer og slipper straks overfladen.