OMØ Sugere

Fleksibel og mobil ventilation

OMØ Sugeren er en unik og meget fleksibel ventilationsløsning, der kan reducere støvbelastningen og dermed optimere arbejdsforholdende i mange sammenhænge.

OMØ Sugeren er udviklet til at løse dette problem, da den har en unik sugevene på 20.000 m3/t. Den er herudover monteret på en trailer, så den kan komme ind over alt.

OMØ Sugeren kan anvendes både ved kedelrensning, ventilationsrensning, blæserensning med sand, nedhugning m.v.

OMØ-Sugeren anvendelse ved kedelrensning

Reducerer støvbelastningen og optimerer arbejdsbetingelser bl.a.:

  • Vaccum nok til 2 blæserensningsanlæg
  • Kan hurtig skiftes til by-pass uden om filtrene
  • Bruges ved nedkøling, udsugning for inconellsvejsning samt udsugning af vanddampe fra vandskæring
  • Giver mulighed for effektiv ventilation og en forbedring af arbejdsmiljøet for alle medabejdergrupper under revisioner
  • Afkorter revisionstid med partielle presseningsafspærringer
  • Ved at spærre mod elfiltre kan sugetræksblæseren slukkes og kedlen kan blæserenses samtidig med, at der arbejdes på røggassiden
  • Ved at spærre ovnen kan der blæserenses i kedlen samtidig med, at der arbejdes på eksempelvis ristetæppe/tragte osv.
  • OMØ Sugeren er monteret på en trailer, så den er mobil og kan komme ind over alt

Se datablad her (Pdf)