Om Ragn-Sells Danmark

I 2019 blev OMØ A/S en del af Ragn-Sells Danmark som et 100% ejet datterselskab

Ragn-Sells indsamler, sorterer og behandler affald til genanvendelse og genbrug. Vi dækker hele Danmark med vores afdelinger og partnere.

Ragn-Sells er et levende bevis på, at pleje af jorden og god forretning går hånd i hånd. Dette er vores vision, og den rødder tilbage til dengang, hvor virksomheden første gang så dagens lys. Vores vision understøtter vores syn på, og ikke mindst behovet for, at få samfundet til at konvertere til en cirkulær økonomi.

Ragn-Sells Danmark er en del af den svenske familieejede Ragn-Sells Gruppe. Vi er blandt de ledende aktører inden for affald i Skandinavien, og beskæftiger ca. 2300 ansatte der foretager indsamling, transport, oparbejdning og forædling af alle typer affald og restprodukter for et stort antal offentlige og private erhvervskunder.

Ragn-Sells koncernen med hovedkontor i Stockholm driver miljøservicevirksomhed i flg. lande: Sverige, Norge, Estland og Danmark.

Ragn-Sells Danmark er specialiseret inden for miljørigtige løsninger på affalds- og genbrugsområdet og er både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO-standarderne. Du finder vores miljø- og kvalitetspolitikker, målsætninger og mål på opslagstavlen på alle anlæg, samt på intranettet.

Med egne sorteringsanlæg og gennem den delejede samarbejdspartner MiljøLogistik A/S med tilhørende aktionærkreds, tilbyder Ragn-Sells sine løsninger lokalt og landsdækkende.