Reningsstandarder

OMØ specialiserar sig på pannrengöring. Beroende på behov används olika rengöringsstandarder enskilt eller i kombination med andra

OMØ har utvecklat olika blästringsstandarder för pannrengöring.

OMØ Pannrengöringsstandarder (OBCS) beskriver vilken nivå ytorna kommer att ha och i vilket område av pannan de olika blästringsnivåerna används.

Nivån bestäms utifrån vilket behov du har och om det t.ex. är till för:

  • Visuell inspektion
  • Tjockleksmätning
  • Reparationsarbete

OMØ har lång erfarenhet av både grill-, cfb- och bfb-pannor och kan ge råd om planering av revisioner så att revisionstiden minimeras. 

Du kan ladda ner rengöringsstandarderna i PDF-format här

BCS nr. 1

OMØ Pannrengöringsstandard. Hög

BCS nr. 2

OMØ Pannrengöringsstandard. Medium

BCS nr. 3

OMØ Pannrengöringsstandard. Låg

BCS nr. 4

OMØ Pannrengöringsstandard - Rengöring inkonell

BCS nr. 5

OMØ Pannrengöringsstandard - Rengöring före inkonellsvetsning