Korrosionskategorier enligt ISO 12944-5

Var uppmärksam på att dina stålämnen skall behandlas efter korrekt korrosionskategori

Det är krav på livslängd i en konkret miljö som är avgörande för val av den korrosionskategori en given stålkonstruktion skall behandlas efter:

  • Stålkonstruktioner skall användas/placeras under olika klimatiska faktorer
  • Låga korrosionskategorier i skyddade miljöer t.ex. inomhus användning
  • Höga korrosionskategorier i utsatta och kustnära omgivningar

Stålkonstruktioner skall användas/placeras under olika klimatiska faktorer:

  • Låga korrosionskategorier i skyddade miljöer, t.ex. inomhus användning
  • Höga korrosionskategorier i utsatta och kustnära omgivningar

Korrosionskategorier delas upp i 6 olika kategorier enligt ISO 12944-5, efter deras användningsområde:

Kategori

Utomhus

Inomhus

C1: Mycket låg


 

Uppvärmda byggnader med produktion, exempelvis kontor, affärer, skolor, hotell och liknande

C2: Låg

Omgivningar med låg föroreningsnivå. Huvudsakligen lantliga omgivningar

Ouppvärmda byggnader där det kan förekomma kondens. Exempelvis lagerhallar, depåer, idrottshallar och liknande

C3: Medium

Stads och industri omgivningar med moderat svaveldioxidförorening. Kustnära områden med lågt saltinnehåll

Produktionsområden med hög fuktighet och en vis luftförorening. Exempelvis industrianläggningar, tvätterier, bryggerier, livsmedelproduktion och liknande

C4: Hög

Industriområden och kustnära områden med moderat saltinnehåll

Kemisk industri, skepps- och båtvarv

C5I: Mycket hög

Industriområden med hög fuktighet och aggressiva miljöer

Byggnader och områden med så gott som permanent kondens och med en hög föroreningsbelastning

C5M: Maritim

Kustomgivningar och off-shore anläggningar med högt saltinnehåll

Byggnader och områden med hög grad av kondens och med en hög belastning från föroreningar