Säljavdelning

Vår försäljningsorganisation består av erfarna personer med många års erfarenhet i företaget. Erfarenhet som gynnar våra kunder när vi gemensamt hittar den bästa lösningen för kunden

 

Finn Krogh

CSO

Mobil:      +45 4032 9011

e-mail:     finn.krogh@ragnsells.com

Finn Dalsgaard

Salgs- og servicechef, Danmark og Sverige

Mobil:      +45 4032 9009

e-mail:     finn.dalsgaard@ragnsells.com

Kjell Hellgren

Salgs- og servicechef, Sverige

Mobil:      +46 72733 2750

e-mail:     kjell.hellgren@ragnsells.com

Søren Sværke

Key Account Manager, Danmark & Sverige

Mobil:      +45 4032 9004

e-mail:     soren.svarke@ragnsells.com