Iso-certificeringer

OMØ A/S er ISO 9001, 14001 og 45001

Vi arbejder seriøst med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

For at sikre, at vi til stadighed bevarer fokus på disse områder, har vi valgt at etablere styresystemer i henhold til de internationale standarder:

  • ISO 9001, kvalitet
  • ISO 14001, eksternt miljø og
  • ISO 45001, arbejdsmiljø

Systemerne har vi samlet i et system, kaldet QHSE, der certificeres årligt af Dansk Institut for Certificering.

Se vores QHSE-politik her

Alle vores ydelser og arbejdsprocesser er omfattet af systemet. For vores kunder og os betyder det:
  • Ingen forsinkelser i produktionen da alle arbejdsprocesser er gennemarbejdede.  Derfor risikerer du ikke, at arbejdet skal stoppes midt i processen
  • Alle miljøhensyn er taget og du har sikkerhed for, at du ikke efterfølgende får ubehagelige "overraskelser"
  • Kvaliteten er i top. Vi har ekstra fokus på, at alle opgaver er i orden, når vi afleverer dem. Udover at det er et ressourcespild for ALLE parter, er det én af de største miljøbelastninger at lave en opgave om!
  • Du har ingen problemer med miljømyndigheder (Miljøkontrol, Arbejdstilsyn). Vi kender og følger ALLE miljøregler, både når det gælder anmeldelser og regler fra offentlige myndigheder og arbejdsmiljø